EMItech AS involvert i effektiv tunnelbygging på Island

Tidligere 70 tonns båtheis konvertert til multiverktøy for effektiv tunnelproduksjon.

En brukt 70 tonns båtheis EMItech AS sendte til Island i sommer har nå fremstått som «Fugl Phønix», og da som et særdeles effektivt verktøy for entreprenøren som bygger tunnel i golde og krevende omgivelser på Islands nordside. Vår kunde og samarbeidspartner Thorsverk v/eier og Helgi Valur Einarsson [Operation Manager] og Kristján Baldur Sigvaldason [Produsjons & Udviklings Manager] har med noe ekstern bistand modifisert denne båtheisen til en 25 tonns gantrykran for håndtering ; flytting og montasje av store form-/forskallings-elementer og ferdig armeringskonstruksjon. Med dette har man lykkes redusere produksjonstiden for den  [360] meter lange veitunnelen i det ekstremt værutsatte området.