Finansiering

Majoriteten av våre maskinleveranser leasingfinansieres. 

Dette er normalt en svært gunstig løsning.   

Typisk løsning er 36 til 120 mnds lease til null.

Med vår nye partner Sparebank 1 Finans Østlandet AS kan vi tilby svært gunstige vilkår for leveranser over hele landet. 

Spør om tilbud.