Marin-produkter

Vårt spekter av utstyr og løsninger for håndtering og lagring av båter har aldri vært større: båtheiser, båtkraner, slipwaytrailere og marinatrucker for land- og sjø-setting av båter, tilpasset ulike konseptuelle løsninger, mens transportere, krybber, støtter og opplagsmateriell representerer løsninger for håndtering; transport og lagring på land.

I samarbeid med vår mangeårige partner Kiil AS kan vi også levere båthotell og lagersystem for båter. Dette brede produktspekter bidrar til at vi, i samarbeid med våre kunder og ulike leverandører kan finne den optimale løsning for det enkelte prosjekt, operasjonelt- og kostnads-messig. 

Vi har videre et serviceapparat som kan bidra med løpende vedlikehold, og ikke minst bistand om feil eller driftsstans, mot formodning, skulle oppstå.