Opplæring

I henhold til gjeldende forskrift, krever enhver bruk av maskiner at operatører er gitt, eller har forskriftsmessig opplæring i bruk og vedlikehold av den spesifike maskin.

Der hvor sertifisering ikke foreligger på spesifikt grunnlag, gjelder krav til nødvendig (kalt) Dokumentert opplæring.
Slik opplæring/kursing gjøres for flere av våre typer utstyr, av oss som leverandør. Dette på utstyr som båtheiser,
slipwaytrailere, transportere og til dels på spesifike båtkraner.

Opplæringen her består av en teoretisk og praktisk kursprogram, med kursbevis for deltakere som gjennomfører opplæringen i sin helhet. Normalt i forbindelse med Maskinleveransen, men også i form av oppfriskningskurs og kurs for nye operatører.

Opplæring/kursing iht nærmere avtalte priser og betingelser.