Roodberg PHAc100 til Barents Skipsservice AS’ nye anlegg i Båtsfjord

Sommeren 2017 setter Barents Skipsservice AS ny standard for effektiv land- og sjø-setting av fartøy i Båtsfjord når denne båtheisen settes i drift.