Roodberg RBT30SDHDEL til Vallø Båt AS

Vallø Båt AS valgte også en superfleksibel slipwaytrailer for håndtering av sine mange

kundebåter opp til 30 tonn. Leveres nå før ferietiden.