Service

En ting er applikasjons- og produkt-kompetanse ved salg, en annen ting er oppfølging og service under og etter leveranse, til maskiner og
utstyr som har virksomhetskritisk betydning og svært lang teknisk levetid.

Support og service ved eventuelle feil og skader på leverte maskiner har vår høyeste fokus.

Sammen med ulike partnere mener vi å kunne tilby et tilfredsstillende serviceapparat for alle våre kunder i Norge.